Loppmarknadens historia

Flea market historyLoppmarknader har nog uppkommit på de flesta håll i världen och traditionen är nog ungefär lika lång som mänsklighetens historia – i alla fall från det tillfälle det förekom någon slags civilisation eller utbyte mellan olika stammar.

När det gäller loppmarknaden av den typen som är öppna regelbundet och dit folk kommer och lämnar saker som de vill bli av med har de också många år på nacken. Exempelvis togs verksamheten Myrorna, där välbärgade människor kunde lämna gamla möbler och kläder som sedan reparerades och såldes, över 1899 av Frälsningsarmén. Idén på den tiden handlade mycket om att de som arbetade med att reparera och sälja var arbetslösa och frigivna fångar som på detta sätt fick en sysselsättning och också kunde tjäna en slant. Idag arbetar tusentals personer i Myrorna tillsammans med de anställda för att till exempel arbetsträna, eller som del i andra arbetsmarknadspolitiska projekt. Vinsten från försäljningen i kedjorna går dessutom till sociala verksamheter. Det finns också många volontärer som arbetar på dessa ställen för att hjälpa till.

Namnet loppmarknad kan ha kommit från holländskans vlaie/vlie som betyder dal/träsk, vilket var namnet på den plats där en populär loppmarknad fanns i 1700-talets New York (platsen kallades på engelska Fly Market). En annan vanlig teori är att det kommer helt enkelt från ordet loppa (på engelska Flea) på grund av att kläder som köptes där ofta innehöll loppor.

Bakluckeloppisen är en speciell form av loppis där produkterna presenteras i bakluckan på bilen. Denna tradition har funnits i England i decennier, men har blivit populär på många andra platser i världen också även i Sverige. Till Sverige var en av de första bakluckeloppisarna i Östhammar utanför Uppsala och anordnades från och med 1995. Det sägs att bakluckeloppisen kom till England på 1970-talet efter att en katolsk präst hade sett liknande företeelser på en resa till Kanada, men om detta tvistar de lärde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *